Rozpis tělocvičny

Aktuálně 31.5.2021: manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 31.5.2021

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

Vláda stanovila podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak,:

  • že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti 
  • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID‑19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17 (viz. níže)
  • v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně.
  • šatny a sprchy jsou veřejnosti stále nepřístupné 

Aktuálě 24.5.2021: manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 24.5.2021

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

  1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 m2 a zároveň provozovatel neumožní více než 30 osob na sportovišti.
  2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá. 
  3. Odstupy mezi cvičícími osobami již nemusí být 2 m, ČKF je však doporučuje.
  4. Skupina může tvořit až 12 osob (to znamená, že se uvolňují podmínky pro skupinové lekce, je již možné pořádat např. kruhové tréninky nebo jiná dynamická cvičení).
  5. Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování.