TJ Sokol Jenišovice

Posvícenský koláčový běh 2021

TJ Sokol Jenišovice

pořádá

v pátek 24. září 2021

Posvícenský koláčový běh

na fotbalovém hřišti

zápis od 16,00 -start v 16,30

Dětské sportovní odpoledne 2021

V pátek 25.6. 2021 proběhlo na školním hřišti tradiční Dětské sportovní odpoledne.

Zúčastnilo se ho 79 dětí, které soutěžily ve třinácti bodovaných disciplínách.

Po dokončení všech sportovních a dovednostních disciplín si účastníci za obdržené body vybrali ceny.

Všem zúčastněný a pořadatelům děkuji za krásné odpoledne a těším se,

že se zase brzy sejdeme.

 

S pozdravem

Mgr. Lukáš Veselý

předseda

 

 

 

 

TJ Sokol Jenišovice pořádá v pátek 25.6.2021

Dětské sportovní odpoledne

Na stadionu za školou. Začátek v 16:30. Občerstvení sebou!

Aktuálně 31.5.2021: manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 31.5.2021

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

Vláda stanovila podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak,:

 • že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti 
 • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID‑19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17 (viz. níže)
 • v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,
 • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně.
 • šatny a sprchy jsou veřejnosti stále nepřístupné 

Aktuálě 24.5.2021: manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 24.5.2021

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

 1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 m2 a zároveň provozovatel neumožní více než 30 osob na sportovišti.
 2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá. 
 3. Odstupy mezi cvičícími osobami již nemusí být 2 m, ČKF je však doporučuje.
 4. Skupina může tvořit až 12 osob (to znamená, že se uvolňují podmínky pro skupinové lekce, je již možné pořádat např. kruhové tréninky nebo jiná dynamická cvičení).
 5. Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování. 

Aktuálně 25.5.2021: Členská schůze

TJ Sokol Jenišovice, z.s.

svolává

Členskou schůzi

v pátek 11. června 2021

v kabinách na fotbalovém hřišti

začátek v 19:00 hodin

Aktuálně 3.5.2021: informace k možnosti trénování od 3.5.2021.

Zakazují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou:

e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že

✓  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

✓  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

✓  osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo

✓  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

v) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Veselý

předseda

Aktuálně 26.4.2021: od pondělí 26.4. lze trénovat venku za těchto podmínek:

 1. 6 dvojic na 15 m(čtvrtina hřiště);
 2. není nutné zvláštní testování;
 3. nevyužívat vnitřní prostory (šatny, umývárny).

S pozdravem

Mgr. Lukáš Veselý

předseda